หอเกียรติยศ

 

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุธิดา อุปจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “แคนนาคราช”
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากรและอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS
อแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI ประจำปีงบประมาณ 2565
ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022