กิจกรรม/โครงการ

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการจัดการโรงแรม
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โควต้า รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการบรรยายชี้แจงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3
โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
THM Research Cafe 2 เทคนิคการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ปี 66(ภาคอีสาน 1)
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการจัดสอบวิทยานิพนธ์
THM Fun Run 2022
ประมวลภาพแห่งความสุข.... วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2565 THM Open House 2022
พิธีมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะในการ ประกวดวิดีโอนำเสนอคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 9 (THM Fair 2022 )
กิจกรรมTHM Research Cafe ครั้งที่1 เทคนิคการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โครงการทบทวนและวางแผนการพัฒนาคณะสู่องค์กรชั้นนำด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับประจำปี 2564-2567
คณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าเยี่ยมชมโรงแรม Ad Lib จังหวัดขอนแก่น
ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผล มมส
ขอเชิญร่วมงาน THM Research Cafe ครั้งที่1 เทคนิคการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 (CITH#7)
แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับกองบริการการศึกษา
ต้อนรับและรับฟังสรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับกองบริการการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 7
คณะท่องเที่ยวฯ หารือร่วมสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายจีน)เกี่ยวกับแนวทางแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ 3+1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจําปี 2565
ภารกิจ... การช่วยงาน event ระดับโลก MotoGP2022
ร่วมแสดงความยินดีงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากลในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการับประทานอาหารแบบสากล และงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wine Tasting & Mixology Workshop
โครงการศึกษาเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและงานบริการของโรงแรมกับการนำเที่ยว ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านธุรกิจโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Once A Hotelier, Always A Hotelier”
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาวะผู้นำและการคิดวิเคราะห์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565