ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการชบาสร้างงานสร้างอาชีพ)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่3/2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(แก้ไข***)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่3/2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน THM Fair 2022
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่3/2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศผลการสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครแข่งขันสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์:การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่9
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “Wine Tasting & Mixology Workshop: Just Do It! Let’s Create Your Own Taste"
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storageระบบจดหมายอิเล็กทรอนิก @msu.ac.th และแนวทางปฎิบัติของผู้รับบริการ
“งานโรงแรมเข้าแล้วออกยากจริงหรือ?” มาร่วมค้นหาคำตอบกัน!
มาปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ!
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ “The Role of Authenticity in the Luxury Hotel Experience"
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานจ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน๔ปี)ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่2/2565 (ลูกจ้างเงินรายได้ปี2565)