ราคากลาง

 

 

ราคากลางโครงการจ้างซ่อมและเปลี่ยนหลังคาจำนวน4รายการ
ราคากลางจ้างทำกระเป๋า
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารชั้น1
ตารางแสดงเงินงบประมาณจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า12ที่นั่ง(ดีเซล)ขนาดกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีจำนวน1คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ตรารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อวัสดุการศึกษา
ราคากลางจ้างเหมาทำป้ายคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตารางแสดงราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 9 | หน้า : 1