ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร-ขนาดไม่น้อยกว่า12ที่นั่ง(ดีเซล์)ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีจำนวน1คัน(ครั้งที่2)
แนบไฟล์ : 110619_143817.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 95 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร