ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารชั้น1จำนวน1งานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยวิธีแประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)
แนบไฟล์ : 140619_092738.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 109 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร