ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้น 1 คณะการท่องคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนบไฟล์ : 190619_141251.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 108 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร