ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซีจำนวน๑คัน(คณะการท่องเที่ยวฯ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)
แนบไฟล์ : 260619_155237.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร