ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเมินครั้งที่1
แนบไฟล์ : 010819_091454.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 สิงหาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง