แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) ข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) ป.01-02
แนบไฟล์ : 060819_102104.doc <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 สิงหาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร