ประกาศผลการคัดเลือศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลช่อชบา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมประจำปีการศึกษา2562
แนบไฟล์ : 260819_115902.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร