รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้น1คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยวิธีประกสดราคาทางอิเลคทรอนิก(E-bidding)
แนบไฟล์ : 050919_150637.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร