รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณกระบอลูกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีจำนวน1คัน
แนบไฟล์ : 060919_110930.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร