กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกและบุคลากรด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ในประเทศ)           ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกและบุคลากรด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ในประเทศ) ในวันที่ 11 กันยายน 2562   ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่นโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกและบุคลากรด้านการจัดการการท่องเที่ยวและ การโรงแรม (ในประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในบริบทของประเทศไทย

         โดยมี นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการใช้แคมเปญต่างๆ ที่น่าสนใจ”และ นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การประสานงานกิจกรรมท่องเที่ยวกับท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 กันยายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร