นิสิตระดับปริญญาเอกเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562        อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 สถานที่เดินทางไปศึกษาดูงานได้แก่ เทียนจื่อซาน (ภูเขาอวตาร) , สะพานกระจก , เทียนเหมินซาน , ถ้ำประตูสวรรค์ , พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย” จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” , JISHOU UNIVERSITY


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 90 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร