บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย

ปีการศึกษา 2562

                                                                                                                             .
✅ ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
✅ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                                                                                                                             .

                      *** สมัครออนไลน์ได้ที่ ***

                                                                                                                              .

click >>>https://grad.msu.ac.th/admission/index.php

                                                                                                                              .

        ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562

                                                                                                                              .

                          *** สมัครด้วยตนเอง ***

        วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                                                                                              .

                    *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***

          0 4397 0763 หรือ 0 4375 4321 ต่อ 4083

.


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 240 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร