คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมงานกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยกิจกรรมได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร