ลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมสเมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม

ลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของไทยให้ดำรงสืบไป ณ บริเวณบ่น้ำ หน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยกิจกรรมมี ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมลอยกระทงกับบุคลากร และ นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งนี้มีบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 81 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร