แสดงความยินดีกับอาจารย์ และศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัล“อาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562”เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ภายในงานมีพิธี มอบรางวัล ประจําปี 2562 สำหรับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย โดยแบ่งรางวัลเป็นหลายประเภท ได้แก่ นักเรียนดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ้งมีบุคลากรและศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับรางรัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2562 และ นายเชิดพงศ์ ดาราษฎร์ รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มมส ซึ้งได้รับเกียรติและโล่รางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัลในงานนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารามร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2562
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 222 ครั้ง