ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเมินครั้งที่1
แนบไฟล์ : 231219_150122.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร