ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราตามประกาศ รับสมัครครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบต่อไปนี้


แนบไฟล์ : 210120_093141.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร