ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศรับสมัคร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบคัดเลือกได้ตามเอกสารแนบนี้


แนบไฟล์ : 230120_160619.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 54 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร