อบรมหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุ่นระยะสั้น    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีท่านที่สนใจประกอบอาหารหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุ่นระยะสั้น จำนวน 1 วัน (วันเสาร์ที่ 22 ก.พ.2562 ,วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.2563 , วันเสาร์ที่ 25 เม.ย.2563และวันเสาร์ที่ 23 พ.ค.2563) 

   ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารหลากหลายประเภท โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มารตฐานรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายอาชีพ พร้อมทั้งบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองในการเข้าอบรม

***ท่านผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้***


แนบไฟล์ : 300120_153147.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 51 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร