คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2563     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีความยินดีเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

     สมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563

ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการกลาง (SC3)  ต.ขามเรียง อ.กันทระวิชัย จ.มหาสารคาม 

โทรศัพท์ 0 4375 4412

       

       สมัครออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มีนาคม 2563 ได้ที่

   

       >>>Click<<<  


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร