รายงานผลการพิจารณา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันจำนวน1คันโครงการฝึกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
แนบไฟล์ : 160320_103532.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร