รายงานผลการพิจารณา จ้างเหมารถปรับอากาศจำนวน10คันโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตภัณท์ไวน์
แนบไฟล์ : 160320_104017.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร