รายงานผลการพิจารณา ซื้อวัสดุจำนวน9รายการโครงการพัมนาศักยภาพนิสิตด้านการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมครั้งที่ 7
แนบไฟล์ : 160320_104537.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร