ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์    ด้วยคระการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการเสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย 1อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่6050/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทน อธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ จึงประกาศสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาด้วย(ไฟล์แนบ)


แนบไฟล์ : 240320_132956.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร