รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ห้องครัวจำนวน1ชุด)
แนบไฟล์ : 270320_134016.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร