รายงานผลการพิจารณาจ้างทำโปสเตอร์ขนาดA2พิม4สีจำนวน200แผ่นโครงการTHMFairครั้งที่7
แนบไฟล์ : 290420_113115.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร