รายงานผลการพิจารณาจ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน1ป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดA3จำนวน100แผ่นโดยวิธเฉพาะเจาะจง




แนบไฟล์ : 300420_110805.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร