รายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผากจำนวน10อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 300420_111223.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร