ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์     ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ตามประกาศรับสมัครคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบคัดเลือกตามไฟล์แนบด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 130520_103036.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง