ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจะและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้่ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังแนบไฟล์ ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 220520_160813.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง