รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุใช้ในส่วนปรับภูมิทัศน์จำนวน70รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 020620_103038.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง