ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563         เนื่องด้วยคระการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่5 โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ,สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดและใบสมัครตาม แนบไฟล์ ด้านล่างนี้      


แนบไฟล์ : 080620_160121.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 236 ครั้ง