ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่5โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563    ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่5โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 นั้น

   บัดนี้ การพิจารณาผู้สมัครโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่5 โครงการรับตรงอิสระประจำปีการศึกษา2563 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายละเอียดตามแนบไฟล์ด้านล่างนี้)


แนบไฟล์ : 120620_151114.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 130 ครั้ง