ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม     ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโณงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่5 โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา2563 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโดยคระกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่12มิถุนายน2563ไปแล้วนั้น

     คณะจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญาตรี รายละเอียดตามแนบไฟล์ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 160620_091341.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 126 ครั้ง