รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงแผงวงจรชาร์จเจอร์ ชุดอินเตอร์วอเตอร์และไฟสำรองฉุกเฉินลิฟทืจำนวน1งาน
แนบไฟล์ : 190620_141808.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง