รายงานผลการพิจาณาซื้อแฟตไดว์16GBจำนวน40อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 290620_160029.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง