ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2563     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งคัดมีจุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่ และเว้นระยะห่างนั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีนิสิตใหม่เค้าร่วมโครงการกว่า 600 คน


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 กรกฏาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง