รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร จำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 160720_101901.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 กรกฏาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง