รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม2ชั้น3ถอด+ย้าย+ติดตั้ง+ขนาด30000BTUเปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิจำนวน2รายการ
แนบไฟล์ : 050820_141430.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 3 ครั้ง