รายงานผลการพิจารณา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง(ฟลีทการ์ด)จำนวน3คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Downloadเอกสาร : 050820_142127.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง