ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมสขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง