ประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตามที่ คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ออกประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

   เนื่องจากมีการประกาศไม่ถูกต้อง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอยกเลิก ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามรายละเอียด ไฟล์แนบข้างล่างนี้


แนบไฟล์ : 030920_153809.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 03 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง