ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2564ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 จึงขอเชิญชวนบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่คุณจิดาภา วรจินดา ฝ่ายวิจัยคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

***แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ***


แนบไฟล์ : 061020_104210.doc <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 ตุลาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 85 ครั้ง