ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่    ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นั้น

    บัดนี้การสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติในใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังรายชื่อเอกสารตาม แนบไฟล์ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 201020_160211.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง