ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “สัมมนาท่องเที่ยวไทย” โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “สัมมนาท่องเที่ยวไทย” โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

 

ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม และอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

จัดโดย สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โดย ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์ อ.ธราธร บุ้งทอง อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-129-0562


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาว

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 20 ครั้ง