การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Wellness and Cruise in the US”การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Wellness and Cruise in the US” โดย วิทยากรพิเศษ Mr. Enrique Cayeiro อดีตผู้จัดการ Carnival Group Cruise Line in Miami และ Mrs. Pom Cayeiro Co-founder of Miami Beach Iyengar Yoga Center www.mbiyengar.com

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ ห้อง TH204 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดโดย รายวิชา Marketing for Tourism Industry สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดย อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 043-970-762


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาว

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง